Welander Kultur & Kommunikation AB

Det finns många talare.
Men, jag hjälper människor att lyssna.
Det är grunden i all kommunikation.

Fredrik Welander

Kulturvetare
Kommunikationsstrateg
PR-rådgivare
Mötes- och samtalsledare
Moderator
Utredare/analytiker

070-2936151
fredrik.welander@kulturkommunikation.se